Vertailulista

Periaatteemme

Yhteiskuntaan sitoutuminen on meille itsestäänselvyys. Tretti AB:n johtokunta on hyväksynyt seuraavat periaatteet ja suuntaukset koskien aiheita kuten ympäristö, ihmisoikeudet, tasa-arvo sekä työympäristö. Ohessa lisää periaatteistamme.

Ympäristöperiaatteeme

Ympäristöperiaatteemme merkitsevät että Tretti AB:n tulee:

 • Varmistaa että toimintaamme kuuluvat ympäristökysymykset käsitellään asiallisella ja ammattimaisella tavalla.
 • Kehottaa yhtiömme henkilökuntaa ympäristön huomioon ottavaan käytökseen tiedottamalla, kouluttamalla ja sitouttamalla henkilökuntaamme ympäristökysymyksissä, sekä tiedottamalla yhtiön ja yksilön omista velvollisuuksista.
 • Pienentää yrityksemme ympäristövaikutusta vähentämällä materiaalin ja sähkönkulutusta, sekä käsittelemällä jätteemme parhaalla tavalla. Yhtiömme tulee pyrkiä uudelleenkäyttämään ja kierrättämään kulutetun materiaalimme.
 • Tarjota asiakkaillemme ympäristöystävällisiä ja energiatehokkaita vaihtoehtoja.
 • Asettaa vaatimuksia toimittajillemme sekä ensisijassa valita toimittajia jotka toimivat ympäristöystävällisten tuotteiden, toimitustapojen sekä palveluiden puolesta.
 • Avoimesti välittää ympäristöperiaatteitamme henkilökunnalle, asiakkaille, toimittajille, viranomaisille sekä muille sidosryhmille.
 • Varmistaa että energiaa käytetään säästäväisesti kaikessa toiminnassa säästämällä sähköä, parantamalla energiatehokkuuttamme sekä käyttämällä uudistuvia energialähteitä kun mahdollista.
 • Noudattaa sääntöjä ja ajankohtaista lainsäädäntöä.

Ihmisoikeusperiaatteet

Tretti AB:n tavoite on varjella ihmisoikeuksia kaikissa tilanteissa. Periaatteemme sisältävät lyhennettynä seuraavat sitoutumiset:

 • Tretti AB tukee ja kunnioittaa täysin YK:n määräämiä periaatteita Ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa. Nämä ovat sitovia periaatteita kaikille työntekijöillemme sekä yhtiömme edustajille.
 • Ihmisiä tulee kohdella kunnioituksella riippumatta heidän etnisestä alkuperästä, vammaisuudesta, sukupuolesta, uskonnosta, roolista, seksuaalisesta suuntautumisesta, sosiaalisesta taustasta tai iästä, sekä sisäisesti että ulkoisesti.
 • Yhtiön tulee tehdä ehkäisevää työtä estääkseen kaiken muotoista ahdistelua ja kiusaamista työpaikalla.
 • Yhtiömme vaatii että toimittajamme ainoastaan palkkaavat aikuisia työntekijöitä, toimittajan kohdemaiden työlainsäädäntöjen mukaisesti.

Tasa-arvoperiaatteet

Vastuuntuntoinen käytös tasa-arvokysymyksissä on meille tärkeää, jotta yhtiömme nähtäisiin houkuttelevana ja turvallisena työnantajana. Vastuun ottaminen herättää luottamusta henkilökunnassa, asiakkaissa ja julkisuudessa. Yhtiömme on hyväksynyt tasa-arvoperiaatteita jotka lyhyesti merkitsevät sitä että sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen tai tausta ei vaikuta henkilökuntamme työehtoihin tai kehitysmahdollisuuksiin. Kaikkia tasa-arvoperiaatteita ei julkaista verkkosivuillamme.

 • Tretti AB:lle on tärkeätä edistää yhtiömme monimuotoisuutta, ja hyödyntää henkilökuntamme erilaisia kokemuksia, ominaisuuksia ja taitoja. Periaatteemme kertovat kuinka tasa-arvon periaatteitamme käytetään rekrytoinnissa, koulutuksessa, palkoissa ja työolosuhteissa.
 • Yhtiömme tekee ehkäisevää työtä estääksemme kaiken muotoista ahdistelua ja kiusaamista työpaikalla. Itsestään selvä lähtökohta on että kenenkään ei tarvitse altistua seksuaaliselle häirinnälle. Siihen sisältyy myös, ettei kenenkään tarvitse altistua loukkaavalle ja ahdistelevalle puhuttelulle, tai työpaikalle julkaisduille loukkaaville kuville tai teksteille.
 • Yhtiön tulee eri tavoilla helpottaa vanhempia työelämän ja perhe-elämän yhdistämisessä. Tavoitteenamme on pitää työolosuhteet sellaisena, että vanhempien työnteko voisi yhdistää heitä ja heidän velvollisuuksiaan vanhempina.

Työympäristön periaatteet

Tretti AB:n tulee toimia hyvän työympäristön puolesta ollaksemme turvallinen ja houkutteleva työpaikka. Yhtiömme on hyväksynyt työympäristöä koskevat periaatteet, jotka lyhyesti merkitsevät seuraavaa:

 • Henkilökuntamme on tutustunut periaatteisiimme ja osallistuvat yhdessä hyvän ja viihtyisän työympäristön luomiseen.
 • Henkilökunnan tulee olla tietoisia ajankohtaisesta työympäristöä koskevasta lainsäädännöstä ja myös varmistaa tämän noudattamisesta.
 • Yhtiön tulee ehkäistä onnettomuuksia, työtapaturmia sekä sairastumisia, säilyttääksemme yhtiön sairaspäivien alhaisen tason.
 • Yhtiömme toimii korkeamman turvatason ja turvallisen työpaikan puolesta, erityisesti palontorjunnassa.
 • Yhtiön tulee ottaa talteen työntekijöiden osaaminen ja antaa heille mahdollisuuden kehittyä sekä ottaa vastuu omista työtehtävistään.
 • Huumeidenkäyttö ja tupakanpoltto on työpaikallamme kielletty.
 • Yhtiön tulee jatkuvasti pyrkiä parantamaan työympäristöä.
 • Yhtiön tulee tarjota jokaiselle työntekijälleen työpaikka joka täyttää täysin lainsäädännön vaatimukset.
 • Jokaisen Tretti AB:n työntekijän tulee ymmärtää ja noudattaa Trettin työympäristöä koskevia periaatteita sekä ajankohtaista lainsäädäntöä, jotta hän voi luoda itsellensä ja työtovereillensa turvallisen työympäristön.

Kampanjatuotteet

Skil Masters Monikäyttösaha F0154950MA
Skil Masters 135,-
Gorenje Höyryuuni BOC6322AX
Gorenje 1 590,-
Kärcher Letku 26451410
Kärcher 99,-
Bosch Laser- ja mittauslaite 0603008100
Bosch 125,-
FM Mattsson Lavuaarihana FMM Electronic
FM Mattsson 809,-


Print Tulosta